Dr Ewa Duda

Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Magister matematyki (Uniwersytet Warszawski), inżynier Inżynierii Środowiska (Politechnika Warszawska), doktor w dziedzinie nauk społecznych (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej).

Zainteresowania badawcze: środowisko uczenia się (ze szczególnym uwzględnieniem uczenia się dorosłych), efektywność nauczania/uczenia się, edukacja dla zrównoważonego rozwoju.

Dr hab. Danuta Uryga

Nauczycielka akademicka – od 2003 pracowniczka naukowo-dydaktyczna Instytutu Pedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Stopień doktora (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2002). Stopień doktora habilitowanego (Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; 2014). Obszary działalności naukowej: oświata publiczna, polityka oświatowa samorządu terytorialnego, oddolna zmiana modelu szkoły publicznej, oddolne (rodzicielskie) inicjatywy społeczno-edukacyjne. 

Danuta Uryga400
Przewiń na górę