Kierownik projektu: Kacper Radziszewski

Pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Założyciel Fundacji Architektury Współczesnej. W pracy badawczej oraz zawodowej zajmuje się wykorzystaniem metod algorytmicznych w dziedzinie projektowania architektonicznego dotyczących ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji na środowisko oraz zwiększenie komfortu użytkowników przestrzeni. Autor licznych publikacji naukowych, monografii, organizator oraz prowadzący licznych warsztatów oraz szkoleń z zakresu zastosowania nowych technologii budownictwie oraz urbanistyce. Kierownik projektu Greencoin. 

Helena Anacka

Helena jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Gdańskiej. Posiada doświadczenie zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, m.in. jako wolontariusz EVS, pracownik trzeciego sektora i sektora prywatnego. Helena posiada szerokie międzynarodowe doświadczenie w pracy w zróżnicowanych kulturowo zespołach w Polsce i za granicą. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, gdzie wspiera zespół w zakresie badań, analiz i zagadnień związanych z biznesem.

Helena_Anacka400

Dr inż. arch. Piotr Czyż 

Architekt (dr), filozof (mgr). Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Miasto, pracownik Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz gościnnie na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jego działalność naukowa i społeczna poświęcona jest społecznej roli architektury i nowym metodom przekształcania przestrzeni publicznych. Wykonawca kilkunastu samorządowych projektów grantowych poświęconych rewitalizacji przestrzeni i projektowaniu partycypacyjnemu. Kierownik projektu naukowo-badawczego na temat strategii rozwoju polskich targowisk realizowanego w ramach programu Gospostrateg dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Konsultant tzw. Uchwał Krajobrazowych w Gdańsku i Sopocie. 

Dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska

Adiunkt na Politechnice Gdańskiej, Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego, współzałożycielka GUT UrbanDataLab, zajmuje się badaniem struktur miejskich i projektowaniem w oparciu o dane, urbanistka z doświadczeniem z USA, Chin, RPA, Rumuni, analityczka GIS i danych przestrzennych, współautorka m.in. planu zagospodarowania obszaru metropolitalnego Gdańska, członkini zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz członkini ISOCARP. Za doktorat obroniony z wyróżnieniem otrzymała dwie nagrody ministra. 

Dr Paweł Weichbroth

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (2003), Wydziału Zarządzania o specjalności statystyka ubezpieczeniowa. Tytuł doktora uzyskał w 2014 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Obecnie pracuje jako Adiunkt w Katedrze Inżynierii Oprogramowania na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania koncentrują się na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym oraz jakości oprogramowania.

Kacper Wereszko

Absolwent kierunku informatyka (specjalność: algorytmy i technologie internetowe), a od 2017 roku uczestnik studiów doktoranckich z dyscypliny informatyka. W latach 2014 – 2020 pracował w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym na stanowisku specjalisty inżynieryjno-technicznego. Obecnie pracuje jako asystent w Katedrze Algorytmów i Modelowania Systemów na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania badawcze obejmują badanie własności bezpieczeństwa w grafach, problemy dominowania w grafach oraz ich praktyczne zastosowania. Zajmuje się również programowaniem urządzeń mobilnych, pomiarami GNSS oraz wytwarzaniem i analizą aplikacji VR i AR. 

Przewiń do góry