Kierownik projektu: Kacper Radziszewski

Pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Założyciel Fundacji Architektury Współczesnej. W pracy badawczej oraz zawodowej zajmuje się wykorzystaniem metod algorytmicznych w dziedzinie projektowania architektonicznego dotyczących ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji na środowisko oraz zwiększenie komfortu użytkowników przestrzeni. Autor licznych publikacji naukowych, monografii, organizator oraz prowadzący licznych warsztatów oraz szkoleń z zakresu zastosowania nowych technologii budownictwie oraz urbanistyce. Kierownik projektu Greencoin. 

Helena Anacka

Helena jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Gdańskiej. Posiada doświadczenie zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, m.in. jako wolontariusz EVS, pracownik trzeciego sektora i sektora prywatnego. Helena posiada szerokie międzynarodowe doświadczenie w pracy w zróżnicowanych kulturowo zespołach w Polsce i za granicą. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, gdzie wspiera zespół w zakresie badań, analiz i zagadnień związanych z biznesem.

Helena_Anacka400

Jakub Bojanowski

Absolwent studiów inż. i mgr z zakresu Ochrony Środowiska ze specjalizacją z Ochrony i Kształtowania Środowiska. Studiował także ekologię na Universidade de Coimbra oraz podyplomowo Struktury Unijne – Polskie kadry dla UE na Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi. Zarówno w pracy inż. jak i mgr zajmował się polską i unijną polityką ochrony środowiska oraz analizą realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju Agendy Post-2015 w Polsce. W latach 2018-2019 pracował w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w departamencie Rynku Pracy.  Do projektu Greencoin dołączył w sierpniu 2021 r. i współodpowiada za kwestie dot. środowiska naturalnego. Interesuje się przede wszystkim zrównoważonym rozwojem oraz wpływem człowieka na środowisko naturalne. Jest także maniakiem filmowy i muzyczny, kochający przyrodę i podróże.

Dr inż. arch. Piotr Czyż

Architekt (dr), filozof (mgr). Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Miasto, pracownik Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz gościnnie na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jego działalność naukowa i społeczna poświęcona jest społecznej roli architektury i nowym metodom przekształcania przestrzeni publicznych. Wykonawca kilkunastu samorządowych projektów grantowych poświęconych rewitalizacji przestrzeni i projektowaniu partycypacyjnemu. Kierownik projektu naukowo-badawczego na temat strategii rozwoju polskich targowisk realizowanego w ramach programu Gospostrateg dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Konsultant tzw. Uchwał Krajobrazowych w Gdańsku i Sopocie. 

Dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW

Kierownik specjalizacji Zarządzanie i technologie zrównoważonego rozwoju na Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska. Wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki, ekspert WG II Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Jego zainteresowania badawcze obejmują: politykę ekologiczną, zarządzanie środowiskowe, zrównoważony rozwój terenów wiejskich, zarządzanie ochroną klimatu i adaptację do zmian klimatu

Dr hab. Jolanta Kowal

Jolanta Kowal (dr hab.) jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Psychologii i profesorem Politechniki Gdańskiej, analitykiem jungowskim (IAAP, Zurich), certyfikowanym coachem ICF (Lexington, USA), wice-prezesem d.s. badań naukowych sekcji SIG GLOBDEV AIS (USA). Jej zainteresowania badawcze obejmują metodologię nauk społeczno-ekonomicznych, psychologię ekonomiczną, ekonomię menedżerską oraz wielokulturowe wpływy psychoanalizy. Publikowała m.in. w czasopismach z listy JCR, jak ISM, ITD, GITM, w Proceedings of AMCIS, HICSS, IEEE, ICTM i innych. Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma ITD, redaktorem gościnnym czasopisma ISM oraz EJISDC, wśród wielu innych. Jej prace były finansowane przez Komisję Europejską, NCBR, KBN, PAN i inne. Uzyskała tytuł naukowca roku 2020 w zakresie nauk społecznych (IARC, Chicago, USA).

Dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska

Adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej; zajmuje się projektowaniem i planowaniem w oparciu o dane oraz cyfrowymi narzędziami projektowania partycypacyjnego, w tym oceną percepcji miasta na podstawie danych z mediów społecznościowych; urbanistka z doświadczeniem z USA, Chin, RPA, Rumuni, analityczka GIS i danych przestrzennych, współautorka m.in. planu zagospodarowania obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, aktywna członkini ISOCARP; za doktorat obroniony z wyróżnieniem otrzymała 5 nagród, w tym dwie nagrody ministra.

Magda Walnik

Jako członek zespołu Greencoin dbam o wspaniałe doświadczenia przyszłych użytkowników aplikacji mobilnej Greencoin, dlatego jestem Projektantem UX. Kim? Według mojej własnej definicji – kimś, kto troszczy się o użytkowników, szanuje interesariuszy i kocha programistów. Skupiam się na projektowaniu zorientowanym na użytkownika, badaniach UX i myśleniu projektowym. Prywatnie – zawsze uśmiechnięta, rozsiewająca pozytywne wibracje, zaabsorbowana moim psem, zakochana w czekoladzie.

Dr Paweł Weichbroth

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (2003), Wydziału Zarządzania o specjalności statystyka ubezpieczeniowa. Tytuł doktora uzyskał w 2014 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Obecnie pracuje jako Adiunkt w Katedrze Inżynierii Oprogramowania na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania koncentrują się na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym oraz jakości oprogramowania.

Kacper Wereszko

Absolwent kierunku informatyka (specjalność: algorytmy i technologie internetowe), a od 2017 roku uczestnik studiów doktoranckich z dyscypliny informatyka. W latach 2014 – 2020 pracował w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym na stanowisku specjalisty inżynieryjno-technicznego. Obecnie pracuje jako asystent w Katedrze Algorytmów i Modelowania Systemów na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania badawcze obejmują badanie własności bezpieczeństwa w grafach, problemy dominowania w grafach oraz ich praktyczne zastosowania. Zajmuje się również programowaniem urządzeń mobilnych, pomiarami GNSS oraz wytwarzaniem i analizą aplikacji VR i AR. 

Przewiń na górę