Dr Jakub Zawieska

Jakub Zawieska (dr) pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na ewolucji koncepcji smart city, zrównoważonej mobilności miejskiej, zachowaniach podróżnych oraz aspektach społeczno-ekonomicznych zrównoważonego rozwoju. Jakub jest również zainteresowany polityką zrównoważonej mobilności, rozwojem inteligentnej mobilności opartej na technologii, a także wdrażaniem przełomowych technologii i innowacyjnych modeli biznesowych w sektorze transportu w miastach.

Dr hab. Michał Jakubczyk

Dr hab., prof. SGH, Michał Jakubczyk pracuje w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu preferencji w odniesieniu do zdrowia oraz metodach oceny technologii medycznych (HTA). Listę publikacji można odnaleźć pod adresem http://michaljakubczyk.pl. Michał jest docenianym wykładowcą w obszarze analizy decyzji na studiach licencjackich, magisterskich oraz MBA. Jest także praktykiem HTA: od ponad 10 lat jest współwłaścicielem firmy HealthQuest (http://www.healthquest.pl). Kontakt: michal.jakubczyk@sgh.waw.pl. 

Przewiń na górę