dr Ari Tarigan

Ari Tarigan jest profesorem nadzwyczajnym w Departamencie Bezpieczeństwa, Ekonomii i Planowania na Wydziale Nauki i Technologii na Uniwersytecie w Stavanger, w Norwegii. Zajmuje się zespołem planowania miejskiego i regionalnego, gdzie prowadzi kursy związane z planowaniem technicznym i infrastrukturą miejską. Ari uzyskał tytuł doktora w dziedzinie inżynierii i planowania transportu na Uniwersytecie w Kyoto w Japonii oraz tytuł magistra inżyniera infrastruktury miejskiej na IHE Delft w Holandii. Autor artykułów na temat bezpieczeństwa drogowego, inżynierii ruchu, zachowań podróżnych, planowania transportu i planowania miejskiego. Przed rozpoczęciem pracy akademickiej był inżynierem projektu w firmie budowlanej i instytucji badawczej w Norwegii. Ari jest jednym z laureatów Åsgard-Research Programme 2020, programu współpracy naukowej Ambasady Francji w Norwegii.

Ayda Joudavi

Ayda Joudavi jest doktorantką na Uniwersytecie w Stavanger. Pierwszy tytuł magistra uzyskała w 2016 roku na kierunku „Architektura i planowanie miejskie ze szczególnym uwzględnieniem klęsk żywiołowych i powojennej odbudowy terenów zabudowanych” na Uniwersytecie Shahid Beheshti w Teheranie w Iranie (SBU). W 2020 r. uzyskała drugi stopień magistra w dziedzinie planowania miejskiego i regionalnego na Uniwersytecie w Stavanger (UiS). Podczas studiów magisterskich na UiS zajmowała się różnorodnymi tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju miejskiego, a szczególnie projektami związanymi z redukcją emisji gazów cieplarnianych w środowisku miejskim. Jej praca magisterska dotyczyła potencjalnego wykorzystania energii słonecznej w skali lokalnej.

Chandra Prakash Paneru

Student studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Stavanger. Uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii cywilnej na Uniwersytecie Tribhuvan w Nepalu. Ukończył studia magisterskie na kierunku Energia i Technologia Środowiska na Uniwersytecie Norwegii Południowo-Wschodniej. Chandra przez dwa lata odbywał europejski staż absolwencki w międzynarodowej firmie i przez półtora roku pracował jako krajowy specjalista ds. danych produktowych. W 2020 r. ukończył Uniwersytet w Stavanger, uzyskując drugi tytuł magistra w dziedzinie planowania miejskiego i regionalnego ze specjalizacją w zakresie miejskich rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, zrównoważonego rozwoju miasta oraz fizycznego projektowania miasta.

dr Cristian Tosa

Cristian wspiera zespół projektu Greencoin w ramach stażu podoktorskiego na Wydziale Bezpieczeństwa, Ekonomii i Planowania. Wcześniej pracował naukowo i dydaktycznie na Politechnice w Cluj-Napoca (Rumunia), studia doktoranckie odbył na Politechnice w Tallinie (Estonia), a następnie odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Nagoya (Japonia). Pasjonuje się badaniami w zakresie planowania miejskiego i regionalnego, a zwłaszcza oceną korelacji między działalnością człowieka a środowiskiem zabudowanym, mającymi na celu stworzenie w przyszłości bardziej zrównoważonego społeczeństwa i czystszego środowiska. 

Przewiń na górę