Warsztat | 22 października

Zapraszamy do współpracy nad zieloną walutą dla Gdańska

22 października w Gdańsku odbędzie się spotkanie dotyczące projektu Greencoin – ekologicznej waluty dla Gdańska. 

Konsorcjum pod przewodnictwem Politechniki Gdańskiej zaprasza do współpracy przedstawicieli biznesu, trzeciego sektora, samorządu i grup nieformalnych.

W świetle nadchodzących zmian klimatycznych oraz problemów środowiskowych w mieście, niezwykle ważną społecznie kwestią stało się zapobieganie dalszej degradacji środowiska. 

Powstają kolejne pomysły i inicjatywy, które mają na celu zmniejszenie śladu węglowego –  restrykcje lub podatki mające na celu zniechęcenie do nadmiernego korzystania z zasobów planety. 

Projekt Greencoin to wyjątkowe przedsięwzięcie, które skupia się na pozytywnych zachowaniach i postawach. Chce je promować oraz nagradzać wśród Gdańszczan i Gdańszczanek.

Aby waluta odniosła sukces, powinna odpowiadać na realne potrzeby mieszkańców i mieszkanek miasta oraz łączyć podmioty z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, którym losy naszej planety nie są obojętne. 

Do udziału w spotkaniu zaproszeni są reprezentanci władz każdego szczebla, sektora prywatnego, organizacji pozarządowych oraz inicjatyw nieformalnych. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną cele i wizja projektu Greencoin oraz odbędą się warsztaty, które otworzą dyskusję dotyczącą potencjału systemu i możliwości współpracy przy jego tworzeniu.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić poniższy formularz i przyjść 22 października w godz. 11:00-15:00 na spotkanie.

Nasza diagnoza

Problem współczesnych miast nie tkwi w braku ekologicznych rozwiązań i technologii.
Problem tkwi w ich dostępności dla obywateli oraz braku zachęt do zmiany zachowań.

Koncepcja Greencoin

A gdyby tak…?

Gdyby osoba zachowująca się ekologicznie dostawała środki, które mogłaby wydać na kolejne ekologiczne rozwiązania (produkty, usługi, technologie), wtedy powstałby samonapędzający się mechanizm wspierania zrównoważonych zachowań.

Taka myśl leży u podstaw systemu Greencoin.

Schemat Greencoin

Założenia modelu Greencoin

EKOLOGIA

priorytetowym celem projektu jest wspieranie zachowań prośrodowiskowych

INKLUZYWNOŚĆ

system ma być otwarty
i zwiększać dostępność
do ekologicznych rozwiązań

NOWOCZESNOŚĆ

system będzie walutą cyfrową korzystającą z nowoczesnych technologii

UNIWERSALNOŚĆ

po przetestowaniu walutę będzie można zaimplementować w innych miastach

SIECIOWANIE

system ma łączyć podmioty i osoby zaangażowane w ochronę środowiska i klimatu

OTWARTOŚĆ

od 2024 roku oprogramowanie stworzone przez zespół będzie otwarte i ogólnodostępne

Wyzwania badawcze

Określiliśmy trzy sfery, w zakresie których należy przeprowadzić szczegółowe badania i prace rozwojowe przed wprowadzeniem systemu do Gdańska – miasta, które będzie naszym żywym laboratorium badawczym.

SPOŁECZNE

Jak stworzyć społeczność Greencoin?

TECHNOLOGICZNE

Jak zapewnić optymalne działanie systemu?

ŚRODOWISKOWE

Jak szacować wartość Greencoina?

Oś czasu projektu

03.2021-12.2022 Faza przygotowawcza
Badania i rozwój

 

Na tym etapie przeprowadzimy badania i prace rozwojowe.

Nawiążemy współpracę z interesariuszami chętnymi do udziału w fazie testowania.

12.2022-11.2023 Faza testowania
Gdańsk żywym laboratorium

 

Model waluty przetestujemy na terenie Gdańska we współpracy z władzami miasta.

do 2024 Faza podsumowania
Ewaluacja systemu

 

Dokonamy ewaluacji systemu, podsumujemy fazę testowania, określimy założenia dotyczące możliwości rozwoju modelu.

od 2024 Faza poprojektowa
Otwarcie i rozwój

 

System Greencoin stanie się programem open source. Waluta będzie mogła zostać wprowadzona do innych miast.

Chcesz wiedzieć więcej?

Czekamy na Twój komentarz.
Chętnie opowiemy o naszych działaniach.
Jesteśmy otwarci na współpracę, 

Przewiń na górę