Jak to się zaczęło?

Sześcioro członków naszego zespołu spotkało się podczas warsztatów IdeaLab, które odbyły się na początku 2020 roku z inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Norweskiej Rady Badań.

Organizatorzy zaprosili do Otwocka reprezentantów świata nauki, biznesu i organizacji pozarządowych z Polski oraz Norwegii, by odpowiedzieli na pytanie – co zrobić, by miasta przyszłości były lepsze?

Szybko okazało się, że na świecie nie brakuje zrównoważonych technologii. Odczuwalny był jednak dysonans między stanem technologii a otaczającą nas rzeczywistością. 

Miasta ewoluują powoli, a w dominującym modelu ekonomicznym ekologia nie stanowi realnej wartości. Co za tym idzie, istnieje deficyt bodźców napędzających pozytywne zmiany.

Z kolei osoby zdeterminowane do zmian zachowań dla ochrony środowiska osiągają pewien pułap w zmianie swoich nawyków, ale później trafiają na przeszkody organizacyjne, finansowe i związane z niedostępnością technologii, brakiem inkluzywności w dostępie do nowoczesnych rozwiązań.

Nasza diagnoza

Problem współczesnych miast nie tkwi w braku ekologicznych rozwiązań i technologii.
Problem tkwi w ich dostępności dla obywateli oraz braku zachęt do zmiany zachowań.

Koncepcja waluty

A gdyby tak…?

Gdyby osoba zachowująca się odpowiedzialnie dostawała środki, które mogłaby wydać na kolejne zrównoważone rozwiązania (produkty, usługi, technologie), wtedy powstałby samonapędzający się mechanizm wspierania zrównoważonych zachowań.

Taka myśl leży u podstaw systemu waluty.

Schemat Greencoin

Założenia modelu

EKOLOGIA

priorytetowym celem projektu jest wspieranie zachowań prośrodowiskowych

INKLUZYWNOŚĆ

system ma być otwarty
i zwiększać dostępność
do ekologicznych rozwiązań

NOWOCZESNOŚĆ

system będzie walutą cyfrową korzystającą z nowoczesnych technologii

UNIWERSALNOŚĆ

po przetestowaniu walutę będzie można zaimplementować w innych miastach

SIECIOWANIE

system ma łączyć podmioty i osoby zaangażowane w ochronę środowiska i klimatu

OTWARTOŚĆ

od 2024 roku oprogramowanie stworzone przez zespół będzie otwarte i ogólnodostępne

Wyzwania badawcze

Określiliśmy trzy sfery, w zakresie których należy przeprowadzić szczegółowe badania i prace rozwojowe przed wprowadzeniem systemu do Gdańska – miasta, które będzie naszym żywym laboratorium badawczym.

SPOŁECZNE

Jak stworzyć społeczność Greencoin?

TECHNOLOGICZNE

Jak zapewnić optymalne działanie systemu?

ŚRODOWISKOWE

Jak szacować wartość Greencoina?

Chcesz wiedzieć więcej?

Czekamy na Twój komentarz.
Chętnie opowiemy o naszych działaniach.
Jesteśmy otwarci na współpracę, 

Przewiń na górę