Jak to się zaczęło?

Sześcioro członków naszego zespołu spotkało się podczas warsztatów IdeaLab, które odbyły się na początku 2020 roku z inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Norweskiej Rady Badań.

Organizatorzy zaprosili do Otwocka reprezentantów świata nauki, biznesu i organizacji pozarządowych z Polski oraz Norwegii, by odpowiedzieli na pytanie – co zrobić, by miasta przyszłości były lepsze?

Szybko okazało się, że na świecie nie brakuje zrównoważonych technologii. Odczuwalny był jednak dysonans między stanem technologii a otaczającą nas rzeczywistością. 

Miasta ewoluują powoli, a w dominującym modelu ekonomicznym ekologia nie stanowi realnej wartości. Co za tym idzie, istnieje deficyt bodźców napędzających pozytywne zmiany.

Z kolei osoby zdeterminowane do zmian zachowań dla ochrony środowiska osiągają pewien pułap w zmianie swoich nawyków, ale później trafiają na przeszkody organizacyjne, finansowe i związane z niedostępnością technologii, brakiem inkluzywności w dostępie do nowoczesnych rozwiązań.

Nasza diagnoza

Problem współczesnych miast nie tkwi w braku ekologicznych rozwiązań i technologii.
Problem tkwi w ich dostępności dla obywateli oraz braku zachęt do zmiany zachowań.

Koncepcja waluty

A gdyby tak…?

Gdyby osoba zachowująca się odpowiedzialnie dostawała środki, które mogłaby wydać na kolejne zrównoważone rozwiązania (produkty, usługi, technologie), wtedy powstałby samonapędzający się mechanizm wspierania zrównoważonych zachowań.

Taka myśl leży u podstaw systemu waluty.

Schemat Greencoin

Założenia modelu

EKOLOGIA

priorytetowym celem projektu jest wspieranie zachowań prośrodowiskowych

INKLUZYWNOŚĆ

system ma być otwarty
i zwiększać dostępność
do ekologicznych rozwiązań

NOWOCZESNOŚĆ

system będzie walutą cyfrową korzystającą z nowoczesnych technologii

UNIWERSALNOŚĆ

po przetestowaniu walutę będzie można zaimplementować w innych miastach

SIECIOWANIE

system ma łączyć podmioty i osoby zaangażowane w ochronę środowiska i klimatu

OTWARTOŚĆ

od 2024 roku oprogramowanie stworzone przez zespół będzie otwarte i ogólnodostępne

Wyzwania badawcze

Określiliśmy trzy sfery, w zakresie których należy przeprowadzić szczegółowe badania i prace rozwojowe przed wprowadzeniem systemu do Gdańska – miasta, które będzie naszym żywym laboratorium badawczym.

SPOŁECZNE

Jak stworzyć społeczność Greencoin?

TECHNOLOGICZNE

Jak zapewnić optymalne działanie systemu?

ŚRODOWISKOWE

Jak szacować wartość Greencoina?

Oś czasu projektu

03.2021-12.2022
Faza przygotowawcza
Badania i rozwój

 

Na tym etapie przeprowadzimy badania i prace rozwojowe.

Nawiążemy współpracę z interesariuszami chętnymi do udziału w fazie testowania.

12.2022-11.2023
Faza testowania
Gdańsk żywym laboratorium

Model waluty przetestujemy na terenie Gdańska we współpracy z interesariuszami miasta Gdańsk.

do 2024
Faza podsumowania
Ewaluacja systemu

 

Dokonamy ewaluacji systemu, podsumujemy fazę testowania, określimy założenia dotyczące możliwości rozwoju modelu.

od 2024
Faza poprojektowa
Otwarcie i rozwój

 

System waluty stanie się programem open source. Będzie mógł zostać wprowadzony do innych miast.

Chcesz wiedzieć więcej?

Czekamy na Twój komentarz.
Chętnie opowiemy o naszych działaniach.
Jesteśmy otwarci na współpracę, 

Przewiń na górę