PULA

alternatywna waluta dla Gdańska

Dobro popłaca.

Greencoin

O PROJEKCIE

Greencoin to projekt, w ramach którego powstała PULA, czyli alternatywna waluta, która będzie swoistym wynagrodzeniem za postawę i działania prośrodowiskowe mieszkańców Gdańska. Wszystko w ramach projektu naukowego, kształtującego zachowania sprzyjające środowisku. Założenie jest proste – za zielone zachowania mieszkańcy będą wynagradzani tokenami wymienialnymi na zielone produkty i usługi.

DOŁĄCZ DO NAS

PULA to waluta mająca na celu łączenie wielu aktorów miejskich – indywidualnych i instytucjonalnych – w celu wzajemnego wspierania się w zrównoważonych działaniach. 

W 2023 Gdańsk stanie się żywym laboratorium. Będziemy sprawdzali funkcjonalności aplikacji, tworzenie się społeczności i korzyści ze współpracy w sieci zielonych partnerstw.

Proponujemy współtworzenie sieci PULA, co pozwoli na promocję za pomocą systemu łączącego ludzi i podmioty w zielony obieg na rzecz zrównoważonego miasta.

Greencoin Gdańsk zespół Idealab

Idea projektu powstała na warsztatach IdeaLab w 2020 roku organizowanych przez NCBR pod hasłem „Miasta przyszłości – usługi i rozwiązania”.

Podczas warsztatów IdeaLab zespół reprezentantów pięciu uczelni i organizacji pozarządowej stworzył pierwszą koncepcję działania waluty i określił kierunki badań oraz działań niezbędnych do jego wdrożenia.

Tak powstał „Greencoin”, czyli projekt międzynarodowy realizowany pod kierownictwem mgr. inż. arch. Kacpra Radziszewskiego z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

KONSORCJUM GREENCOIN

Chcesz tworzyć społeczność waluty? Napisz do nas!

Przewiń na górę