#GREENCOIN

22 października | 11:00 | Gdańsk

zapisz się na warsztaty!

Greencoin

O PROJEKCIE

Greencoin to alternatywna waluta, która będzie swoistym wynagrodzeniem za postawę i działania prośrodowiskowe mieszkańców Gdańska. Wszystko w ramach projektu naukowego, kształtującego zachowania sprzyjające środowisku.

„Greencoin” to projekt międzynarodowy realizowany pod kierownictwem mgr. inż. arch. Kacpra Radziszewskiego z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Idea projektu powstała na warsztatach IdeaLab w 2020 roku organizowanych przez NCBR pod hasłem „Miasta przyszłości – usługi i rozwiązania”.

Idea projektu powstała na warsztatach IdeaLab w 2020 roku organizowanych przez NCBR pod hasłem „Miasta przyszłości – usługi i rozwiązania”.

Greencoin for green world
Greencoin Gdańsk zespół Idealab

Podczas warsztatów IdeaLab zespół w składzie:

  • Kacper Radziszewski (Politechnika Gdańska)
  • Ari Tarigan (University of Stavanger)
  • Małgorzata Romanowska (Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto)
  • Jakub Zawieska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  • Ewa Duda (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
  • Hanne Cecilie Geirbo (Oslo Metropolitan University)

stworzył pierwszą koncepcję działania waluty i określił kierunki badań oraz działań niezbędnych do jego wdrożenia.

KONSORCJUM GREENCOIN

Chcesz tworzyć społeczność Greencoin? Napisz do nas!

Przewiń do góry