CONFERENCE | SAVE THE DATE URBAN TRANSFORMATION IN DIGITAL AGE Gdańsk 22.02.2024 Politechnika Gdańska

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji URBAN TRANSFORMATION IN DIGITAL AGE, która odbędzie się 22 lutego 2024 roku w Gdańsku w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej (Dziedziniec Heweliusza).

Konferencja stanowi podsumowanie naszego projektu, ale również spotkanie z różnymi ludźmi i ideami związanymi z przyszłością zarządzania miast dzięki nowoczesnym technologiom.

PROGRAM KONFERENCJI

Rozpoczęcie

10:00-10:30

10:30-10:40

10:40-10:50

10:50-11:00

Rejestracja i networking

Otwarcie konferencji | Aneta Lehmann

Greencoin: From Idea to Pilot | Małgorzata Romanowska

Greencoin: Future Challenges | Kacper Radziszewski

Podsumowanie projektu Greencoin/PULA

11:00-11:15

11:15-11:30

11:30-11:45

11:45-12:00

12:00-12:30

Engaging Citizens | Hanne Cecilie Geirbo

Developing the Value of a Sustainable Coin | Ari Tarigan

Education through Application | Ewa Duda

Współpraca lokalna dla klimatu | Max Rykaczewski

przerwa i poczęstunek

Okiem ekspertów - miasto i technologia

12:30-13:15

13:15-13:35

13:35-13:55

13:55-14:15

14:15-15:00

Keynote speech | Joanna Erbel

Rozwój cyfrowych usług miejskich | Maciej Łabuda

Technologia w rękach biznesu | Agata Kwapisiewicz

GIS w planowaniu miast | Adam Inglot

dyskusja z ekspertami i zakończenie

PROGRAM KONFERENCJI

Rozpoczęcie

10:00-10:30

Rejestracja

i networking

10:30-10:40

Otwarcie konferencji

Aneta Lehmann

10:40-10:50

From Idea to Pilot

Małgorzata Romanowska

10:50-11:00

Future Challenges

Kacper Radziszewski

Podsumowanie projektu Greencoin/PULA

11:00-11:15

Engaging Citizens

Hanne Cecilie Geirbo

11:15-11:30

Value of a Sustainable Coin

Ari Tarigan

11:30-11:45

Education through App

Ewa Duda

11:45-12:00

Współpraca dla klimatu

Max Rykaczewski

12:00-12:30

Przerwa

i poczęstunek

Okiem ekspertów - miasto i technologia

12:30-13:15

Keynote Speech

Joanna Erbel

13:15-13:35

Rozwój cyfrowych usług

miejskich | Maciej Łabuda

13:35-13:55

Technologia w rękach

biznesu | Agata Kwapisiewicz

13:55-14:15

GIS w planowaniu miast

Adam Inglot

14:15-15:00

Dyskusja eskpertów

i zakończenie

EKSPERTKI I EKSPERCI

Joanna Erbel

Key note
Tokenizacja dobra. Jak cyfrowe rozwiązania mogą budować społeczność

Socjolożka, ekspertka do spraw mieszkaniowych i budowanie miejskiej odporności. Doktor socilogii, dyrektorka ds. protopii w CoopTech Hub, pierwszym w Polsce centrum technologii spółdzielczych, które stawia sobie za cel tworzenie wspólnoty opartej o zaufanie przez cyfrowy restart spółdzielczości i budowanie lokalnego ekosystemu współpracy. Członkini Zarządu PLZ Spółdzielni. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni MOST. Członkini Rady Fundacji  Rynku Najmu. Koordynowała prace nad przygotowaniem polityki mieszkaniowej i programu Mieszkania2030 dla m.st. Warszawy. W latach 2017-2020 odpowiadała za temat innowacji mieszkaniowych w PFR Nieruchomości. Współautorka raportów CTH – Akademia Miejskiej Odporności (2024), Spółdzielcza farma miejska jako narzędzie rozwoju miejskiej strefy żywicielskiej i agroekologii oraz Spółdzielnia Równokręgi (2023), Pakiet miejskiej odporności (2022), Spółdzielcza transformacja oraz Spółdzielczy Plan Odbudowy (2021). Autorka książek Poza własnością. W stronę udanej polityki mieszkaniowej (2020) oraz Wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze (2022) oraz powieści foresightowej – Jak Henryk zdobył władzę (2023). Współpracowniczka Fundacji A/typika, działającej na rzecz sprzyjanie rozwoju neurokultury.

Max Rykaczewski

Ekspert | Centrum Nauki Experyment
Współpraca lokalna dla klimatu

Botanik, autor licznych artykułów naukowych i odkrywca kilkunastu nowych gatunków roślin. Wcześniej pracował m.in. w Zielniku Uniwersytetu Gdańskiego. Zawodowo zajmuje się popularyzacją nauki i promowaniem ochrony przyrody. W swojej pracy podejmuje również zagadnienia z obszaru fitosocjologii, etnobotaniki oraz biologii i ekologii roślin.

Maciej Łabuda

Ekspert | Gdańska Organizacja Turystyczna
Rozwój cyfrowych usług miejskich - lessons learned

Odpowiedzialny za rozwój projektów technologicznych i usług dla mieszkańców w Gdańskiej Organizacji Turystycznej, project manager Gdańskiej Karty Mieszkańca. Od kilkunastu lat pracuje na rzecz Gdańska; wcześniej project manager w stoczni Sunreef Yachts. Prowadził projekty o łącznej wartości ponad 30 mln zł. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej.

Agata Kwapisiewicz

Ekspertka | Olivia Centre
Czy i jak cyfryzacja wspiera zrównoważony rozwój?

Ekspertka zrównoważonego rozwoju certyfikowana przez Global Reporting Initiative (GRI Certified Sustainability Professional), specjalizująca się we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju w działalności biznesowej.

Studia licencjackie ukończyła na dwóch kierunkach – Zarządzanie (Gospodarowanie Nieruchomościami) oraz Finanse i Rachunkowość (Bankowość i Innowacje Finansowe) w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Następnie, z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Zarządzanie, o specjalności Inwestycje i Nieruchomości, uzyskując I lokatę na roku.

Doświadczenie zdobywała wykonując oceny efektywności inwestycji w firmie deweloperskiej, a następnie realizując projekty opierające się na odpowiedzialnym pozyskiwaniu materiałów i koncepcji zero waste w branży odzieżowej. Obecnie odpowiada za certyfikację budynków w systemach WELL HSR oraz BREEAM, a także za budowanie i realizację strategii ESG, zbieranie informacji niefinansowych i przygotowywanie raportów zrównoważonego rozwoju w Olivii Centre.

Adam Inglot

Ekspert | Politechnika Gdańska
GIS w planowaniu przestrzennym miast

Adam Inglot studiował Inżynierię Środowiska oraz Geodezję i Kartografię na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W ramach swojej działalności studenckiej współorganizował Ogólnopolską Studencką Konferencję Geodetów, współtworzył Geoportal AGH oraz uczestniczył w obozach naukowych organizowanych w Łebie i na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Centrum GIS na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2015 roku pracuje w Katedrze Geodezji, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Pracę doktorską pod tytułem „Topologia semantyczna w funkcjonowaniu wielorozdzielczych baz danych” obronił w 2021 roku na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Podczas swojej pracy dydaktyczno-naukowej był wielokrotnie współorganizatorem Trójmiejskiego GIS Day, międzynarodowej konferencji Baltic Geodetic Congress oraz sędziował w Akademickich Mistrzostwach GIS Challenge. W 2022 roku odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Twente pod opieką dr Paulo Raposo.

Aneta Lehmann

Prowadząca konferencję

Z wykształcenia kulturoznawczyni i architektka wnętrz. W praktyce skupia się przede wszystkim na planowaniu i produkcji wydarzeń kulturalnych, edukacji architektonicznej, badaniach miejskiej tkanki. Asystentka w Pracowni Architektury Miasta w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2011 roku pracuje i współpracuje z trójmiejskimi instytucjami kultury. W latach 2020-2023 była związana z Europejskim Centrum Solidarności. Obecnie pracuje w Centrum Designu Gdynia. Współtworzyła pierwsze edycje festiwalu architektury i miasta Open House Gdynia. W 2017 roku dołączyła do zespołu Open House Gdańsk, w którym obecnie pełni funkcję kuratorki. Doświadczenie architektoniczne zdobywała w kilku pracowniach, w tym w Kowalczyk-Gajda Studio Projektowe oraz 4Rooms Studio.

fot. Rafał Mroziński _ Archiwum ECS

Kacper Radziszewski

Badacz | Zespół Greencoin | Politechnika Gdańska
Greencoin: Future Challenges

Pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Założyciel Fundacji Architektury Współczesnej. W pracy badawczej oraz zawodowej zajmuje się wykorzystaniem metod algorytmicznych w dziedzinie projektowania architektonicznego dotyczących ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji na środowisko oraz zwiększenie komfortu użytkowników przestrzeni. Autor licznych publikacji naukowych, monografii, organizator oraz prowadzący licznych warsztatów oraz szkoleń z zakresu zastosowania nowych technologii budownictwie oraz urbanistyce. Kierownik projektu Greencoin. 

Małgorzata Romanowska

Badaczka | Zespół Greencoin | Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto
Greencoin: From Idea to Pilot

Badaczka, aktywistka, projektantka doświadczeń użytkownika zainteresowana tematyką miejską. Pomysłodawczyni projektu Greencoin, koordynatorka pilotażu waluty cyfrowej. Marzy, by zostać ambasadorką idei walut lokalnych w Polsce. Absolwentka Gospodarki Przestrzennej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Niedawno obroniła swoją pracę doktorską w dyscyplinie geografii pod tytułem „Dźwięk w krajobrazie Warszawy”, w której zajmowała się relacją dźwięku i krajobrazu w mieście. Współpracuje lub współpracowała w projektach badawczych, kulturalnych i edukacyjnych ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Miasto, Centrum Wielokulturowym w Warszawie, Stowarzyszeniem FILMFORUM, Fundacją na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury. Inicjatorka Warsaw Soundscape Project oraz Grochów Kapitalny.

Hanne Cecilie Geirbo

Badaczka | Zespół Greencoin | Metropolitan University in Oslo
Engaging Citizens in Sustainability Transitions

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Metropolitalnego w Oslo. Jest koordynatorem akademickim interdyscyplinarnego programu doktoranckiego Innovation for Sustainability. Jej wykształcenie akademickie obejmuje antropologię społeczną i systemy informacyjne, a doświadczenie zawodowe zdobyła w branży telekomunikacyjnej. Interesuje się tym, w jaki sposób infrastruktura informacji kształtuje społeczeństwo i jak świadome wybory w projektowaniu takich infrastruktur mogą przyczynić się do zwiększenia zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego.

Ari Tarigan

Badacz | Zespół Greencoin | Uniwersytet w Stavanger
Developing the Value of a Sustainable Coin

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Bezpieczeństwa, Ekonomii i Planowania na Uniwersytecie w Stavanger. Był koordynatorem programu studiów dla grupy planowania miejskiego i regionalnego. Prowadzi kursy dotyczące planowania dróg oraz infrastruktury wodno-ściekowej na poziomie licencjackim i magisterskim. Był zaangażowany w kilka projektów badawczych w ramach norweskich i międzynarodowych agencji finansujących. Autor licznych artykułów naukowych na temat planowania urbanistycznego, transportu, bezpieczeństwa drogowego i planowania infrastruktury.

Ewa Duda

Badaczka | Zespół Greencoin | Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Education through the Application

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, zaś z wykształcenia magister matematyki i inżynier inżynierii środowiska. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zachowaniach pro-środowiskowych, w szczególności na tym, w jaki sposób nowe technologie mogą wspierać interwencje edukacyjne promujące zachowania przyjazne dla środowiska.

Przewiń na górę